கீழே குறிப்பிட்டுள்ள தேதிகள் பொதுவானவை, இவை ஒருவருடைய நக்ஷத்ரம் மற்றும் ஜாதகத்தை பொறுத்து மாறும்.  உங்களுடைய பெயர், ஈமெயில், பிறந்த தேதி, பிறந்த நேரம், பிறந்த இடம் முதலானவற்றை எங்களுடைய காண்டாக்ட் பேஜ் (contact page) மூலமாக அனுப்பி  சரியான தேதியை தெரிந்து கொள்ளவும்.

ஜனவரி 2018

ஜன 19 - வெள்ளி

ஜன 22 - திங்கள்

ஜன 28 - ஞாயிறு

பிப்ரவரி 2018

பிப் 04 - ஞாயிறு

பிப் 05 - திங்கள்

பிப் 07 - புதன்

பிப் 11 - ஞாயிறு

பிப் 19 - திங்கள்

பிப் 26 - திங்கள்

மார்ச் 2018

மார்ச் 04 - ஞாயிறு

மார்ச் 05 - திங்கள்

மார்ச் 08 - வியாழன்

மார்ச் 15 - வியாழன்

மார்ச் 19 - திங்கள்

மார்ச் 26 - திங்கள்

மார்ச் 30 - வெள்ளி

ஏப்ரல் 2018

ஏப் 20 - வெள்ளி

ஏப் 22 - ஞாயிறு

ஏப் 25 - புதன்

ஏப் 27 - வெள்ளி

மே 2018

மே 02 - புதன்

மே 04 - வெள்ளி

மே 06 - ஞாயிறு

மே 07 - திங்கள்

மே 13 - ஞாயிறு

மே 20 - ஞாயிறு

மே 25 - வெள்ளி

மே 27 - ஞாயிறு

ஜூன் 2018

ஜூன் 03 - ஞாயிறு

ஜூன் 04 - திங்கள்

ஜூன் 17 - ஞாயிறு

ஜூலை 2018

ஜூலை 01 - ஞாயிறு

ஜூலை 02 - திங்கள்

ஜூலை 05 - வியாழன்

ஜூலை 11 - புதன்

ஆகஸ்ட் 2018

ஆக 23 - வியாழன்

ஆக 29 - புதன்

ஆக 30 - வியாழன்

செப்டம்பர் 2018

செப் 06 - வியாழன்

செப் 12 - புதன்

அக்டோபர் 2018

அக் 19 - வெள்ளி

அக் 28 - ஞாயிறு

அக் 31 - புதன்

நவம்பர் 2018

நவ 04 - ஞாயிறு

நவ 05 - திங்கள்

நவ 09 - வெள்ளி

நவ 11 - ஞாயிறு

நவ 14 - புதன்

நவ 25 - ஞாயிறு

நவ 28 - புதன்

டிசம்பர் 2018

டிச 02 - ஞாயிறு

டிச 12 - புதன்

டிச 13 - வியாழன்

டிச 14 - வெள்ளி