ஜனவரி 2018

ஜன 13 - சனி -    போகி பண்டிகை

ஜன 14 - ஞா -     பொங்கல் பண்டிகை

ஜன 15 - திங் -    மாட்டு பொங்கல்

ஜன 16 - செவ் -   உழவர் திருநாள்

ஜன 16 - செவ் -   தை அமாவாசை

ஜன 31 - புத -      தை பூசம்

பிப்ரவரி 2018

பிப் 13 - செவ் -    மஹாசிவராத்ரி

மார்ச் 2018

மார்ச் 01 - வியா -  மாசி மகம்

மார்ச் 25 - ஞா -       ராம நவமி

மார்ச் 30 - வெள் -   பங்குனி உத்திரம்

மார்ச் 30 - வெள் -   ஹனுமத் ஜெயந்தி

ஏப்ரல் 2018

ஏப் 14 - சனி -      தமிழ் வருஷப் பிறப்பு

ஏப் 18 - புத -       அக்ஷய த்ரிதியை

                             க்ருத்திகை

ஏப் 20 - வெள் -   ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி

                             லாவண்ய கௌரி வ்ரதம்

ஏப் 21 - சனி -    ஸ்ரீ ராமானுஜ ஜெயந்தி

ஏப் 24 - செவ் -   கோவில் ராம நவமி

ஏப் 26 - வியா -  ஏகாதசி வ்ரதம்

ஏப் 27 - வெள் -  மஹா ப்ரதோஷம்

ஏப் 28 - சனி -    ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஜெயந்தி

ஏப் 29 - ஞா -     சித்ரா பௌர்ணமி

                           சித்ர குப்த பூஜை

                           புத்த பூர்ணிமா

மே 2018

மே 03 - வியா -  சங்கடஹர சதுர்த்தி

மே 04 - வெள் -  அக்னி நக்ஷத்ரம் ஆரம்பம்

மே 10 - வியா -  ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயர் ஜெயந்தி

மே 11 - வெள் -  ஏகாதசி வ்ரதம்

மே 13 - ஞா -      மஹா ப்ரதோஷம்

மே 15 - செவ் -   க்ருத்திகை, அமாவாசை

மே 28 - திங் -     அக்னி நக்ஷத்ரம் முடிவு

மே 29 - செவ் -   பௌர்ணமி

ஜூன் 2018

ஜூன் 02 - சனி -     சங்கடஹர சதுர்த்தி

ஜூன் 04 - திங் -     ஷஷ்டி வ்ரதம்

ஜூன் 10 - ஞா -      ஏகாதசி வ்ரதம்

ஜூன் 11 - திங் -     மஹா ப்ரதோஷம் (ஸோமவாரம்)

ஜூன் 12 - செவ் -   க்ருத்திகை

ஜூன் 13 - புத -      அமாவாசை

ஜூன் 20 - புத -      ஆனி உத்திர தர்சனம்

ஜூன் 23 - சனி -    ஏகாதசி வ்ரதம்

ஜூன் 25 - திங் -     மஹா ப்ரதோஷம் (ஸோமவாரம்)

ஜூலை 2018

ஜூலை 01 - ஞா -     சங்கடஹர சதுர்த்தி

ஜூலை 04 - புத -      ஷஷ்டி வ்ரதம்

ஜூலை 09 - ஞா -     ஏகாதசி வ்ரதம், க்ருத்திகை

ஜூலை 10 - செவ் -  மஹா ப்ரதோஷம்

ஜூலை 12 - வியா -  அமாவாசை

ஜூலை 23 - திங் -     ஏகாதசி வ்ரதம்

ஜூலை 25 - புத -      மஹா ப்ரதோஷம்

ஜூலை 27 - வெள் -  வ்யாஸ பூஜை, குரு பூர்ணிமா

                                    சாதுர்மாஸ்ய வ்ரதம் 

                                    சந்த்ர க்ரஹணம்

                                    பௌர்ணமி

ஜூலை 31 - செவ் -  சங்கடஹர சதுர்த்தி

ஆகஸ்ட் 2018

ஆக 03 - வெள் -  ஆடிப்பெருக்கு விழா

ஆக 05 - ஞா -      ஆடி க்ருத்திகை

ஆக 09 - வியா -  மஹா ப்ரதோஷம்

ஆக 11 - சனி -    ஆடி அமாவாசை

ஆக 13 - திங் -     ஆடி பூரம்

ஆக 14 - செவ் -   நாக சதுர்த்தி

ஆக 15 - புத -      கருட பஞ்சமி

ஆக 16 - வியா -  ஷஷ்டி வ்ரதம்

ஆக 22 - புத -      ஏகாதசி வ்ரதம்

ஆக 24 - வெள் -  வரலக்ஷ்மி வ்ரதம்

ஆக 25 - சனி -    பௌர்ணமி

ஆக 26 - ஞா -      ஆவணி அவிட்டம்

செப்டம்பர் 2018

செப் 01 - சனி -    ஷஷ்டி வ்ரதம்

செப் 02 - ஞா -      கோகுலாஷ்டமி

                              க்ருத்திகை 

செப் 03 - திங் -     ஸ்ரீ ஜெயந்தி

செப் 06 - வியா -  ஏகாதசி வ்ரதம்

செப் 07 - வெள் -  மஹா ப்ரதோஷம்

செப் 09 - ஞா -     அமாவாசை

செப் 11 - செவ் -   சாம வேத உபாகர்மா

செப் 13 - வியா -  ஸ்ரீ விநாயகர் சதுர்த்தி

செப் 14 - வெள் -  ரிஷி பஞ்சமி

செப் 15 - சனி -    ஷஷ்டி வ்ரதம்

செப் 21 - வெள் -  ஸ்ரீ வாமன ஜெயந்தி

செப் 22 - சனி -    சனி மஹா ப்ரதோஷம்

செப் 24 - திங் -    பௌர்ணமி

செப் 25 - செவ் -  சாதுர்மாஸ்ய வ்ரதம் பூர்த்தி

                             மஹாளயபக்ஷம் ஆரம்பம்

                             அப்பய்ய தீக்ஷிதர் ஜெயந்தி

செப் 28 - வெள் -  மஹா பரணி

                               சங்கடஹர சதுர்த்தி

செப் 29 - சனி -    க்ருத்திகை

செப் 30 - ஞா -      ஷஷ்டி வ்ரதம்

அக்டோபர் 2018

அக் 02 - செவ் -   மத்யாஷ்டமி (வாக்யம்)

அக் 04 - வியா -  குரு பெயர்ச்சி

அக் 05 - வெள் -  ஏகாதசி வ்ரதம்

அக் 06 - சனி -    சனி மஹா ப்ரதோஷம்

அக் 08 - திங் -    மஹாளய அமாவாசை

அக் 10 - புத -     நவராத்ரி பூஜை ஆரம்பம்

அக் 11 - வியா - குரு பெயர்ச்சி (த்ருக்கணிதம்)

அக் 14 - ஞா -     ஷஷ்டி வ்ரதம்

அக் 16 - செவ் -  துர்கா பூஜை

அக் 17 - புத -     துர்காஷ்டமி

அக் 18 - வியா - மஹா நவமி

                            சரஸ்வதி பூஜை

அக் 19 - வெள் -  விஜய தசமி

அக் 20 - சனி -    ஏகாதசி வ்ரதம்

அக் 22 - திங் -     மஹா ப்ரதோஷம் (ஸோமவாரம்)

அக் 24 - புத -      பௌர்ணமி, அன்னாபிஷேகம்

அக் 26 - வெள் -  க்ருத்திகை

அக் 27 - சனி -    சங்கடஹர சதுர்த்தி

நவம்பர் 2018

நவ 03 - சனி  -   ஏகாதசி வ்ரதம்

நவ 05 - திங்  -   மஹா ப்ரதோஷம் (ஸோமவாரம்)

                            ஸ்ரீ தன்வந்த்ரி ஜெயந்தி

நவ 06 - செவ்  -  தீபாவளி

நவ 07 - புத -      லக்ஷ்மி பூஜை

நவ 13 - செவ் -   ஸ்கந்த ஷஷ்டி

                           சூர சம்ஹாரம்

நவ 19 - திங்  -    கைசிக ஏகாதசி

நவ 20 - செவ்  -  மஹா ப்ரதோஷம்

                            துளசி விவாஹ பூஜை 

நவ 22 - வியா -  பரணி தீபம்

                             பௌர்ணமி

நவ 23 - வெள் -  கார்த்திகை தீபம்

நவ 26 - திங் -     சங்கடஹர சதுர்த்தி

நவ 30 - வெள் -  காலபைரவாஷ்டமி

டிசம்பர் 2018

டிச 03 - திங்  -    ஏகாதசி வ்ரதம்

டிச 04 - செவ்  -  மஹா ப்ரதோஷம்

டிச 06 - வியா  - அமாவாசை

டிச 13 - வியா  - ஷஷ்டி வ்ரதம்

டிச 16 - ஞா  -     தனுர் மாச பூஜை ஆரம்பம்

டிச 18 - செவ்  -  வைகுண்ட ஏகாதசி

டிச 20 - வியா  - மஹா ப்ரதோஷம், க்ருத்திகை

டிச 22 - சனி  -   பௌர்ணமி

டிச 23 - ஞா  -    ஆருத்ரா தர்சனம்

டிச 25 - செவ்  -  சங்கடஹர சதுர்த்தி

டிச 27 - வியா  - ஷஷ்டி வ்ரதம்

டிச 29 - சனி  -   சங்கர அஷ்டமி (காசி)